Algemene Verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen jujube.eu en de klant.

Jujube.eu heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden zijn te vinden op www.jujube.eu.

Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant zonder voorbehoud akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

De genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW.

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijzen. De hoogte van de leveringskosten wordt bij het sluiten van de overeenkomst aan de klant doorberekend. De verzendkosten zijn een standaardbedrag, dat bestaat uit verzendkosten en administratiekosten inclusief verpakkingsmateriaal.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Jujube.eu bevoegd de prijzen en andere voorwaarden te wijzigen.

Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang  de voorraad strekt en voor de opgegeven periode.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

In geval van kortingsaanbiedingen dient het totale te betalen bedrag binnen 5 werkdagen na het einde van de aanbieding op onze rekening te worden gestort. Als dit niet het geval is, vervalt de actiekorting.

Om gebruik te kunnen maken van een kortingsbon of kortingscode dient deze altijd direct bij bestelling te worden ingevoerd. Er worden achteraf geen kortingen in mindering gebracht.

Promotiecodes worden alleen geaccepteerd als ze worden gebruikt bij het bestellen van de artikelen en zoals beschreven in de advertentie. Promotiecodes zijn alleen van toepassing op de producten die in de advertentie worden vermeld en kunnen niet worden gebruikt met andere producten!

Bij het retourneren van een promotieproduct vervalt de actiekorting en worden eventuele niet geretourneerde (gratis) artikelen tegen de normale verkoopprijs in rekening gebracht.

Jujube.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ-, zet- en/of programmeerfouten op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie, afbeeldingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Betaling

Betaling kan geschieden op (een van) de tijdens het bestelproces aangegeven wijze(n). Op uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden van toepassing zijn. In geval van betaling per bank of giro is de datum van betaling de datum waarop de giro- of bankrekening van Jujube.eu wordt gecrediteerd.

Voor C.O.D. leveringen wordt een extra verzendkostentoeslag in rekening gebracht. Eventuele kortingen op verzendkosten zijn niet van toepassing op leverings onder rembours. Voor rembours dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te worden gedaan.

De bestelling wordt pas verzonden nadat de betaling volledig is voldaan.

Als de betaling niet binnen 5 dagen wordt gedaan, wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 4. Levering

Wij leveren de artikelen binnen Nederland via een van de gerenommeerde koeriesbedrijven zolang de voorraad strekt. De artikelen worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de betaling verzonden (indien op voorraad).

De verzendkosten staan duidelijk vermeld in de bestelprocedure.

Bij levering van uw bestelling dient u direct te controleren of hetgeen u heeft ontvangen overeenkomt met de orderbevestiging. Controleer ook of het product compleet en onbeschadigd is.

Bij het retourneren zijn de verzendkosten en het risico van het retourneren van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.

In geval van een omruiling zal Jujube.eu de verzendkosten van het te vereren artikel eenmalig voor haar rekening nemen.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres.

Jujube.eu is niet aansprakelijk voor enige schade die u mocht lijden als gevolg van het afleveren van de bestelling op een door de klant onjuist opgegeven adres.

Jujube.eu is niet aansprakelijk voor onjuiste bezorging door een bezorger.

Voor leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Jujube.eu heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Na ontvangst van de betaling verzenden wij de bestelde artikelen meestal binnen 2 werkdagen. De genoemde levertijden zijn indicatief en worden nimmer beschouwd als strikte termijnen. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch geeft het hem het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De leveringstermijn is 30 dagen. Overschrijding van de leveringstermijn van 30 dagen geeft het recht de bestelling te annuleren. Elke overschrijding van de levertijd wordt onmiddellijk gemeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt de koopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terugbetaald.

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, wordt aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Vertragingen worden per e-mail aan de klant gemeld.

Artikel 5. Weigeren van bestellingen

Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van uw bestelling door Jujube.eu. Jujube.eu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, dient Jujube.eu dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mee te delen.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Jujube.eu blijft de volledige eigenaar van het geleverde totdat de koopprijs is voldaan. Het risico met betrekking tot de producten gaat reeds over op het moment dat de producten worden aangeboden op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, komen de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor de rekening van de klant.

Artikel 7. Bedenktijd

Alle artikelen die u in de Jujube.eu webshop heeft gekocht, kunnen zonder opgave van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen worden geretourneerd. De aankoop van artikelen wordt definitief na deze 14 dagen.

Indien de klant de overeenkomst wenst te ontbinden, dient de klant Jujube.eu hiervan schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen. De klant dient het product onmiddellijk terug te sturen naar Jujube.eu. De kosten en het risico van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Producten met 50% of meer korting en hygiëneproducten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

Onvoldoende of ongestempelde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Het product kan alleen geretourneerd worden als het in de originele en onbeschadigde verpakking zit. Het product moet ook in originele staat zijn, ongedragen/ongebruikt, niet gewassen  en onbeschadigd. Ook (indien van toepassing) mogen de originele labels, labels en hangers op de kleding niet verwijderd zijn. Indien van toepassing moet de originele gebruiksaanwijzing onbeschadigd in de verpakking aanwezig zijn.

Jujube.eu behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het reeds betaalde bedrag te crediteren als het vermoeden bestaat dat het product al door de klant is gebruikt of beschadigd.

Retourzendingen, die buiten de retourperiode worden verzonden(d.w.z.  te laat) (datum omdat het poststempel bindend is), worden niet gecrediteerd en worden automatisch eigendom van Jujube.eu.

In geval van retournering wordt het te retourneren bedrag binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen of zover mogelijk eerder aan u overgemaakt.

De bepalingen van de wet voor kopen op afstand zijn van toepassing.

Artikel 8. Retourneren of omruilen

Je hebt 14 dagen de tijd om het/de gekochte artikel(en) te retourneren. Zo doe je dat:

Zorg ervoor dat het het product/de producten precies is/zijn zoals we het/ze naar je hebben gestuurd... wat betekent dat het/ze ongebruikt is/zijn, met alle ophangtags bevestigd, alle onderdelen inbegrepen en verpakt als nieuw! Opmerking: We zouden graag "lichtelijk gebruikte" goederen terugnemen, maar dat kunnen we helaas niet.

Neem contact op met [email protected] voor een RMA aanvraagformulier en RMA nummer (uw persoonlijke retourcode).

Voeg in de e-mail/het formulier de naam van de klant toe (Voor en Achternaam) . . . dit moet de persoon zijn die het item heeft gekocht (d.w.z. manlief kocht het product voor zijn vrouw en vermeld daarom zijn naam, niet die van zijn vrouw).
Welk(e) artikel(en) worden geretourneerd.

Uw RMA-code is uw order- of factuurnummer. Op deze manier kunnen we uw retour toewijzen.

Wilt u een terugbetaling of een online tegoed?

Voor een volledige terugbetaling heb je 14 dagen vanaf het moment dat je het item hebt ontvangen.

Betaaltransactiekosten gemaakt bij de bestelling worden niet gerestitueerd!

Stuur het vervolgens naar ons met behulp van een traceerbare methode (bijv. UPS, DHL). Opmerking: Wij zijn niet verantwoordelijk voor goederen die verloren gaan tijdens het transport!

Wij betalen niet voor eventuele retourzendingen.

Voor retourzendingen van buiten de Europese Unie geldt:

U dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten en exportdocumentatie. Door ons gemaakte kosten om uw retour te importeren worden in mindering gebracht op het door ons terug te storten bedrag. Een deel van de BTW en alle door ons betaalde invoerbelastingen op het moment van verzending worden niet gerestitueerd. Indien u op het moment van bestellen verzendkosten heeft betaald, worden deze niet gerestitueerd.

Gekocht bij een erkende JuJuBe Dealer? Zij helpen u graag bij het terugsturen of omruilen!

Artikel 9. Klachten

Jujube.eu doet er alles aan om een perfect product te leveren. Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling.

Wij lossen het probleem zo snel mogelijk in overleg met u op. Volg onze instructies strikt op om ervoor te zorgen dat uw klacht soepel wordt behandeld. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht zijn in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten worden gecrediteerd indien de klacht gegrond wordt bevonden. Klachten worden binnen 30 dagen na kennisgeving in behandeling nemen, indien er vertraging is in de afhandeling van de klacht, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

Voldoet de aangeboden oplossing niet aan uw verwachtingen, dan kunt u de gehele bestelling binnen 7 dagen annuleren, zonder extra kosten. Het reeds betaalde bedrag wordt onmiddellijk gecrediteerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7. Deze garantie vervalt indien a. kleding is gedragen en gewassen, b. u zelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Voor alle artikelen met korting van 25% en meer van de officiële verkoopprijs gelden de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen.

JuJuBe vervangt de defecten van de fabrikant tijdens de levenslange garantie wanneer een artikel wordt gekocht bij www.jujube.eu  of bij een geautoriseerde dealer. (U MOET UW ONTVANGSTBEWIJS OF BEWIJS VAN ONLINE AANKOOP HEBBEN.) Ons garantiebeleid is alleen geldig voor de oorspronkelijke koper. Garantie dekt niet  alle  SALE-artikelen. Ook, we honoreren geen verzoeken voor print placement op geretourneerde / geruilde of defecte vervangende artikelen.

Artikel 11. Privacybeleid

Persoonsgegevens worden opgeslagen in het Jujube.eu klantensysteem om de bestellingen te  verwerken. Daarnaast gebruikt Jujube.eu de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Jujube.eu maakt gebruik van de relevante wetgeving en richtlijnen voor het gebruik van persoonsgegevens.

Indien Jujube.eu gegevens verstrekt aan derden voor de uitvoering van taken in het kader van de in artikel 4 omschreven werkzaamheden, is de privacy gewaarborgd.

Indien u niet wenst Jujube.eu uw persoonsgegevens op te slaan, laat het ons dan schriftelijk per e-mail weten.

Artikel 12. Allerlei

Indien u Jujube.eu schriftelijk een adres verstrekt, heeft Jujube.eu het recht om alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u Jujube.eu schriftelijk een ander adres verstrekt waarnaar uw bestellingen moeten worden verzonden.

Indien Jujube.eu gedurende korte of langere tijd stilzwijgend of anderszins afwijkingen vandeze Algemene Voorwaarden heefttoegestaan, laat dit onverlet het recht van Jujube.eu om alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer rechten doen gelden  op grond van het feit dat Jujube.eu deze Algemene Voorwaarden flexibel toepast.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Jujube.eu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Jujube.eu vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling die wettelijk is toegestaan.

Jujube.eu mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze website en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Foto's en teksten zijn eigendom van Jujube.eu en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Verkopen op Jujube.eu worden uitgevoerd door BonneBonne en zijn in opdracht van First Steps Holland BV, de officiële exclusieve Europese importeur voor Europa.

JuJuBe.eu
's Gravendijckseweg 35E
2201 CZ Noordwijk ZH Nederland
KVK Rijnland: 82748853
VAT no: NL862589769B01
Email: 
[email protected]